Tendenz

Leiefinansiering

17 Mars, 2015

Tendenz Interiørdesign tilbyr gunstig leiefinansiering av møbler og utstyr.

Hva er leiefinansiering?

Når din kunde velger å leie sine frisørmøbler, betyr det at SG Finans kjøper møblene fra oss som forhandler i henhold til vår kjøpekontrakt med kunden. Kunden inngår en avtale med SG Finans om å leie utstyret i et avtalt tidsrom, vanligvis 5 år. Kunden har samme disposisjonsrett over utstyret som ved vanlig kjøp, og oppnår i tillegg en rekke fordeler.

Hvorfor velge leie? 

 • Full bruksrett til utstyret; det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd
 • Belaster ikke bedriftens pantesikkerheter
 • Sikkerhet kun i objektet
 • Likviditetsvennlig; kostnadene fordeles over den tiden utstyret brukes og skaper grunnlag for inntjening 
 • Direkte utgiftsføring av leien
 • Finansiell spredning
 • Raskere skattemessig utgiftsføring
 • Ikke nødvendig med et etablert kundeforhold
 • Inntil 100% finansiering
 • Fleksibel finansiering
 • Bedre forholdstall i balansen
 • Muliggjøres regelmessig utskiftning av utstyr, slik at en får tidsriktig og effektivt utstyr uten å måtte ta hele kostnaden på anskaffelsestidspunktet

 

Leiefinansiering ved nyoppstartet salong:

Ved leiefinansiering ved nyopstartet salong foreligger det ingen driftsresultater som finansieringsselskapet kan behandle søknaden på bakgrunn av. Det betyr at salongen antakelig må stille med kausjonister. 

Det kan ikke søkes om leiefinansiering før organisasjonsnummer foreligger. Både organisasjonsnummer og salongens navn må være bestemt innen søknaden sendes inn.

 

Leiefinansiering ved etablert salong:

Søknad må sendes inn og godkjennes, på bakgrunn av salongens driftsresultater de siste årene. Dersom driftsresultatene er dårlige, eller søknaden avslås av andre grunner, kan leiefinansiering likevel være mulig, dersom salongen kan stille med kausjonister.

Også her er det viktig at organisasjonsnummer, salongnavn eller selskapsform ikke forandres etter at søknad om leie-

finansiering er innsendt til finansieringsselskapet.